VỀ CHÚNG TÔI

THIP (Thái Hoà Industrial Park) được thành lập bởi người sáng lập Khu Công Nghiệp Thái Hòa nhằm cung cấp cho tất cả những nhà đầu tư các dịch vụ như cung cấp điện, nước và xử lý nước thải độc quyền.

THIP giúp người thuê trong khu công nghiệp tập trung vào các hoạt động cốt lõi của họ bằng cách thuê các tiện ích và dịch vụ. Điều này cho phép các doanh nghiệp được thành lập trong khu công nghiệp có thể mở rộng các hoạt động cốt lõi của họ với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các đối tác của họ nằm trong khu vực không có tiện nghi tương tự.

Xem thêm
DJI_0038
18 năm
cống hiến cho khách hàng
DJI_0038

CÁC DỰ ÁN CỦA THIP

THIP I

– Diện tích: 100ha;

– Tổng số doanh nghiệp hiện tại: 105 doanh nghiệp;

– Tỉ lệ diện tích lắp đầy: 100%;

– Cơ sở hạ tầng hoàn thiện

Lĩnh Vực

Đây là một số lĩnh vực nổi bật của Thai Hoa Industrial Park.

Dịch vụ hành chánh

TUYỂN DỤNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nhà thầu

BẢO VỆ

CHĂM SÓC CÂY XANH

VỆ SINH

Dịch vụ tiện ích

KHO

MÁY MÓC

SÂN ĐÁ BÓNG

BI DA

NHÀ TRỌ

CHO THUÊ KIOT

BẢNG QUẢNG CÁO

SÂN CHƠI BI SẮT