Chào:
Đổi thông tin   Thoát
Giới Thiệu -> BẢNG ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Có 2 cách đi đến KCN Thái Hòa:

           Cách 1:( 28 Km từ Ngã tư An Sương)

             -   Từ ngã tư An Sương đi thẳng theo QL 22 khoảng 21 km.

             -   Gặp cầu vượt Củ Chi, đi phía dưới rẽ trái theo tỉnh lộ 8 ( còn gọi là tỉnh lộ 823), đi tới 5km.

             -    Đi qua cầu Thầy Cai, gặp bảng chỉ dẫn, rẽ trái 2km sẽ đến KCN Thái Hòa

         Cách 2:( 23 Km từ Ngã tư An Sương)

            - Từ ngã tư An Sương đi thẳng theo QL 22 khoảng 6 Km

            - Gặp ngã tư Hốc Môn (Nguyễn Văn Bứa – Lý Thường Kiệt – QL 22) rẽ trái theo Đường Nguyễn  

              Văn Bứa khoảng 6 km

             -  Đi qua Cầu Lớn ( CầuTL9), theo tỉnh lộ 9 (ĐT 824) khoảng 2 km gặp cổng KCN Đức Hòa 3, rẽ

               phải 9 km đến KCN Thái Hòa.