Chào:
Đổi thông tin   Thoát
KCN Thái Hòa mở bán 7 ha đất nhà xưởng cuối cùng
Ngày 23 tháng 6 năm 2017, KCN Thái Hòa diễn ra buổi lễ mở bán 7 ha đất nhà xưởng cuối cùng. Buổi lễ được sự quan tâm đặc biệt của các đối tác ngân hàng, truyền thông, khách hàng mới và khách hàng hiện tại của KCN.
Chi tiết